Zgłoszenia na poszczególne wydarzenia przyjmujemy tylko od rodziców i z ich adresów mailowych. Zbieramy i prosimy cię tylko o dane które pomogą nam w informowaniu cię o aktualnościach związanych z danym wydarzeniem. Administratorem bazy danych osób zgłaszających się jest Fundacja Czas Dzieci, z siedzibą w Krakowie, przy ul. Felicjanek 10/17. Dane zostaną usunięte niezwłocznie po zakończeniu wydarzenia co do którego były zbierane. W każdym momencie masz prawo cofnąć swoje zgłoszenie i usunąć oraz zmodyfikować swoje dane, w tym celu skontaktuj się z nami pod adresem rezerwacja@festiwalliteraturydzieciecej.pl

Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rejestracji uczestnictwa. Dane te nie będą profilowane ani transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

Osoby niepełnoletnie powinny być na wydarzeniach wraz ze swoim opiekunem.

error

Obserwujcie nas i subskrubujcie nasze kanały :)

YouTube
YouTube
Instagram